logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

OLUJIC 1400X179

 

Petak, 20 Rujan 2019 13:46

Rapski kantunić Josa Fafanđela: KORUPCIJA

Napisao/la Josip Fafanđel
Ocijeni sadržaj
(2 glasa/-ova)

Vrime se grišpa, a to pari da leto isto pomalo pasiva. Šerval san da se već i butigice i restorani kod nas zatvaraju. A ča da van rečen nego da ljudi sve manje mislu na gosti, a sve više na onu mudernu trgatvu i ribariju.

 

Ako imaš namiru pokrast koga gosta, a unda moreš računat na jedno 100 oli 200 Euri, ali oni gori, tobože ča nisu lupeži nego su korumpirani, oni ne maru za l00 oli 200 Euri. A ne, oni se zakaču jedino za 100 oli 200 milijuni Euri. Ala šu, more i za 100, oli 200 milijuni kun, ma jopet je i to, ne malo nego i jako priko mere. A ča ćete, muderna su to vrimena. Altroke ono prvije kada si mogal čoviku jedino jančića, peteha, staru ovčinu, anguriju, oli batvo od broskve ukrast. I to ne poradi morbida, nego poradi potribe.

Tako mu dojde, da mi na moru, pa tako i mi na Rabu, pomalo zatvaramo svoji posli. Za razliku od onih gori, ki jušto sada posli otvaraju.

 

Televizija nan nudi programi za potle leta, a šervali ste i sami da su se i pulitičari zbudili. Jedni poradi trke ki će bit novi presjednik države, a drugi poradi Sabora ki je isto ovih dan počal nanovo laurat.

 

I gledan ja njih za govornicon i vidin da su svi redon črni kako da su od Afrike arivali. To pari da su se lipo ovoga leta odmorili. Dabome, ma ne va Africi, nego kod nas na moru, tamo od Istre pa sve doli i šoto od Dubrovnika. A ki zna, more bit da je ki od njih skočil i malo do Grčke, oli još dalje. Ne pačan se, boj ne znan. Ali znan ono drugo, a to je da oni va Saboru imaju plaće zokiman se more letovat i ne samo va Grčkoj nego i tamo po Bermudiman, a i dalje.

 

Kako je da je, ma svi su redon črni po obrazu, a nikomu na čelu ne piše kadi je i na komu je suncu počrnil. Ali to ni njaci važno. Važno je da su oni sada puni force i da su orni za posal. A i vidi se da jesu, boj već na prvomu sastanku Sabora, latili su se žveljto jedni z drugima karat. Ovi ča nisu na vlasti napadaju, a oni ča su na vlasti oni se branu, dabome. Varamente, ne samo da se branu, nego i oni napadaju, oštija još i jače. A sve van je to samo pulitika: jedni oćeju na vlast, a drugi je držu va rukah i nedaju. A da ne govorin da se svega i svačesa more tamo čut. Lipo su ljudi već odvna rekli ono - tobože, da je pulitika samo jedna vela kurba, da prostite...

 

Lupežarija oli korupcija 

Kuliko se je moglo šervat, jopet su počali tuć po lupežariji. Samo ča su oni fina gospoda pa sve manje spominju tu uvridljivu besedu, tobože lupežariju, pa su sada lupežariju pretvorili va rič - korupcija. Kako da to ni na jednaki mod uvridljivo. A more bit da i ni, boj kad in ki reče da su lupeži, vreda pritu da će ju ga tužit. A ako rečeš da je korumpiran, e unda je to muderno pa se samo branu da nisu. Inšoma, da je niki pulitičar korumpiran ni dosta samo to reć, nego triba potle puno i puno vrimena i dokaza da to zazbilja i je tako. A veli su šoldi po sredi, sve na milijuni. Oštija, a i naši abukati, od čega bi jadni i živili nego od toga.

 

Tako je to gori va Saboru, a ja oću reć jušto na kanati od sezone, da je i kolo nas bilo onih malih lupežov ki su imili nauk malo prškat po trobicamin od naših gosti. Nisan to vidil, dabome, ali san po novinah čital.

 

Dodar da se je i udi kod nas na Rabu bila pojavila jedna lupežica, ka se je još i zaposlila za čistit sobe gostiman. Ali dogodilo se je i ono drugo. Tobože ne samo da je umila gostiman čistit sobe, nego da je imila užancu i njihove taške obać, pa unda malo i takujini počistit. A ča ćete, tako van je to va turizmu. Svi znaju da se tamo veli šoldi obrću, pa svaki voli malo i svoji prsti medato zamišat. Jednako kako i gori va onoj veloj pulitici. Zač tamo ima lupežarije? A isto zato boj se i tamo veli šoldi okriću. Anke još i veći nego va turizmu. Boj ako imaš namiru pokrast koga gosta, a unda moreš računat na jedno 100 oli 200 Euri, ali oni gori, tobože ča nisu lupeži nego su korumpirani, oni ne maru za 100 oli 200 Euri. A ne, oni se zakaču jedino za l00 oli 200 milijuni Euri. Ala šu, more i za 100, oli 200 milijuni kun, ma jopet je i to, ne malo nego i jako priko mere. A ča ćete, muderna su to vrimena. Altroke ono prvije kada si mogal čoviku jedino jančića, peteha, staru ovčinu, anguriju, oli batvo od broskve ukrast. I to ne poradi morbida, nego poradi potribe.

 

Joso Fafanđel za Kanturnić, 20.9.2019.

Pročitano 3736 puta

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1