logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

OLUJIC 1400X179

 

Srijeda, 21 Studeni 2018 11:49

Sazvana XI. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba / (sri.) 28.11.2018. u 16:00 sati

Autor:
Ocijeni sadržaj
(1 glas)

Predsjednik rapskog Gradskog Vijeća gospodin Željko Peran sazvao je XI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba koja će se održati u srijedu 28. studenog 2018. godine s početkom u 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba.

 

Uz zamolbu za odaziv svim članicama i članovima Gradskog vijeća Grada Raba, za sjednicu je predložio sljedeći DNEVNI RED sa čak 29 točaka:

 

  • Verifikacija zapisnika sa X. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba održane 28. rujna 2018. godine

 

„AKTUALNI SAT“

 

1. Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

2. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Raba za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

7. Prijedlog Izmjene Statuta Grada Raba

8. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Raba

10. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2019. godinu

11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2019. godinu

12. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2019. godinu

13. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu

14. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2019. godinu

15. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2018. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenja prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna

16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Grada Raba 2017-2022

17. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Grada Raba za razdoblje 2020-2030

18. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu 

19. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

20. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

21. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

22. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2018. godinu

23. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

24. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

25. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Raba 

26. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2018. godinu

27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2019. godinu

28. Godišnji Plan i program rada te Kurikulum Dječjeg vrtića “Pahuljica” Rab za pedagošku 2018./2019. godinu

29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o pripremi EU projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture anglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar

Pročitano 1365 puta
Rab Danas

Nezavisni portal otoka Raba - Uvijek na Vašoj strani!

Facebook stranica: www.facebook.com/rapskilist | Pošalji e-mail: rabdanas@gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

  • Mobile
    095 900 5450

Social Profiles

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1