Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017 12:59

POREZ NA NEKRETNINE - Obavijest i poziv za dostavu podataka svim vlasnicima nekretnina na području Grada Raba

Autor:
Ocijeni sadržaj
(2 glasa/-ova)

Na stranicama portala RabDanas objavljujemo u cijelosti OBAVIJEST O POREZU NA NEKRETNINE i POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA svim vlasnicima nekretnina koja nam je dostavljena iz Grada Raba - Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA / GRAD RAB
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša
KLASA: 410-07/17-01/01
URBROJ:2169-01-04/1-17-1

Rab, 30. lipnja 2017. godine

VLASNICIMA NEKRETNINA - SVIMA

POREZ NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

 

Obavještavamo građane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Grada Raba da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

PREDMET OPOREZIVANJA SU NEKRETNINE (stambeni; poslovni; garažni; drugi pomoćni prostor (podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta odnosno svi prateći objekti koji su povezani sa stambenim ili poslovnim prostorom); ostali prostori bez namjene; građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja).

Temeljem Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16) POREZNI OBVEZNIK JE VLASNIK-SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik.

Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik, odnosno korisnik nekretnine. Ako je vlasnik poreznu obvezu pravnim poslom - ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika - korisnika nekretnine primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza. Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika.

Rok za dostavu podataka propisan Zakonom o lokalnim porezima je 31.10.2017. god.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce s obje strane potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.

Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca ne čekaju krajnji, Zakonom propisan rok dostave podataka.

Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Raba za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac. U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam jedan primjerak obrasca, dodatne obrasce možete preuzeti na internet stranici Grada Raba

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da će jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) poreznim obveznicima (građanima i pravnim osobama) koji ne dostave podatke o nekretnini utvrditi poreznu obvezu na osnovi podataka kojima grad ili općina raspolaže, ali s najvišim koeficijentima za stanje i dob koje propisuje navedeni Zakon.

Popunjene obrasce građani i pravne osobe mogu osobno predati u Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab, poslati putem pošte na navedenu adresu ili dostaviti skenirane e-mailom (radi potpisa vlasnika) na jednu od e-mail adresa navedenih u ovom pozivu.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine ili Izjavu korisnika nekretnine (Obrazac izjave možete preuzeti na www.rab.hr). Ukoliko se dio nekretnine koristi za iznajmljivanje potrebno je dostaviti kopiju Rješenja o iznajmljivanju.

NAPOMENE

U slučaju nejasnoća vezanih uz popunjavanje obrasca/obrazaca slobodno se obratite u GRAD RAB službenicama:

1. JASNA TOMULIĆ, telefon 051 / 777 462, 

2. ELADA MATAHLIJA VIDAS, telefon 051 / 777 463, 

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Pročitano 3302 puta
Rab Danas

Nezavisni portal otoka Raba - Uvijek na Vašoj strani!

Facebook stranica: www.facebook.com/rapskilist | Pošalji e-mail: rabdanas@gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

  • Mobile
    095 900 5450

Social Profiles