logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Utorak, 10 Travanj 2018 13:10

Održana VI. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

Napisao/la Hrvoje Hodak
Ocijeni sadržaj
(3 glasa/-ova)
Održana VI. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba Foto: Hrvoje Hodak

Uz prethodno predloženih 9 točaka, na traženje gradonačelnika i uz suglasnost vijećnika, dnevni red VI. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba dopunjen je dvijema dodatnim točkama; Prijedlogom Odluke o davanju ovlaštenja gradonačelniku za zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju između Grada Raba i Općine Lopar za izgradnju pristupne ceste za odlagalište otpada Sorinj, te Prijedlogom Odluke o programima i normativima za upis djece u Dječji vrtić Pahuljica u pedagoškoj godini 2018./2019., s pripadajućim materijalima.

 

 

Sjednici koju je vodio predsjednik Gradskog vijeća Grada Raba gospodin Željko Peran, uz predstavnike gradske uprave i ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Rab, Dječjeg vrtića "Pahuljica" i Gradske knjižnice Rab, čija su Izvješća bila na dnevnom redu, prisustvovao je i predstavnik Geoprojekta d.d. gospodin Darko Mirković, dipl. ing. arh.

 

Tijekom aktualnog sata za pitanja su se javila samo tri gradska vijećnika. Vijećnica Svjetlana Dumić (HNS) postavila je dva pitanja gradonačelniku Raba Nikoli Grguriću. Prvo pitanje uputila mu je kao predsjedniku TZ Grada Raba, a vezano uz prije godinu dana od grupe građana traženo sufinanciranje postavljanja tabli s kućnim brojevima na području Gonara, za što je, imajući u vidu prikupljena sredstva od boravišnih taksi na tom području, od strane TZG Raba zatražen minimalan iznos od 6.000 kn. Naime, katastar je svojevremeno dodijelio kućne brojeve na način da su završavali u Gornjoj Supetarskoj Dragi, da bi se zatim, što je prilično zbunjujuće, nastavili u Gonaru pa se često događa da turisti lutaju Supetarskomm Dragom u potrazi za kućnim brojevima na koje su upućeni.

Table su o svom trošku i na svojim parcelama, kazala je Dumić, postavili vlasnici tih objekata, a naknadno je od strane direktorice TZG Raba stigao pisani odgovor kako TZG Raba, nažalost, može financirati samo tzv. smeđu signalizaciju. U istom dopisu konstatirano je da su tražena sredstva za smeđu signalizaciju u Gonaru osigurana, i da će takva signalizacija tamo biti i postavljena. Čini se, dodala je, da od postavljanja takvih smeđih tabli niti nakon godinu dana u Gonaru nema ništa, pa ju je stoga zanimalo gdje su utrošena ta sredstva.

TZG Raba kroz svoj program, kazao je u svojem odgovoru gradonačelnik Grgurić, svake godine ulaže određena sredstva za smeđu signalizaciju. Na inicijativu grupe građana, a radi lakšeg snalaženja turista na području Gonara, dana je ideja da se i orto-foto snimkom označe kućni brojevi na krovovima objekata kako bi ih turist lakše pronašli. Da bi se izbjegla nepotrebna šarolikost označavanja i oglašavanja, predloženo je da se u svim mjestima gdje je potrebno signalizacija izvede na primjereniji način, unificiranim vizualnim rješenjem - smeđom signalizacijom. Točnu informaciju vezano uz utrošena sredstva u tu svrhu tijekom 2017. godine mogu vam dati na idućoj sjednici, odgovorio je Grgurić na prvo pitanje.

 

Nove katastarske izmjere za područje Grada Raba koštale bi cca 60 milijuna kuna

Drugim pitanjem vijećnica Dumić pitala je gradonačelnika da li je Grad kontaktirao službe poput Državne geodetske uprave na temu nove katastarske izmjere za otok Rab, s obzirom da baš u Supetarskoj Dragi detaljni urbanistički planovi nisu doneseni i da će biti, kako je najavljeno na jednoj od prethodnih sjednica, ponovljena rasprava po tom pitanju. Naime svi znaju da stanje na terenu ne odgovara stanju u katastarskim kartama, a riječ je o doista velikom životnom problemu, i vezano za turizam, i vezano za poljoprivredu, i za bilo kakve druge zahvate u prostoru, kazala je Dumić.

Svjesni problema, koji nije od jučer, mi smo u Gradu poveli inicijativu i u više navrata obavili sastanke vezano uz problem nove katastarske izmjere, kazao je Grgurić, a krenuli smo i korak dalje te smo uvidom u relevantne cjenike došli do izračuna koji kazuje da bi nova katastarska izmjera za područje Grada Raba u cijelosti koštala cca 60 milijuna kuna. Dogovorili smo početak snimanja stanja na terenu kako bi dio tog golemog posla napravili već u ovoj godini, no riječ je o doista velikom i skupom zahvatu kojeg ćemo, imajući u vidu proračun Grada Raba, trebati rješavati postepeno kroz godine koje dolaze.

 

Vijećnik Ivan Matahlija (SDP), ponovio je svoje pitanje postavljeno na prethodnoj sjednici, jer, kako je kazao, još nije dobio traženu specifikaciju troškova Adventa na Rabu, a zanimalo ga je i što se čini po pitanju pošumljavanja parka Komrčar i suradnje s poduzećem Javna priroda.

 

Radna zona Mišnjak - Zašto Ecobeton d.o.o., a ne GP Krk?

Vijećnik Kruno Matić (nezavisni), najprije je od predsjednika GV Grada Raba zatražio da mu se dostave pisani odgovori na četiri pitanja koja je postavio na prethodnoj sjednici GV, a zatim je gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika postavio pitanje vezano uz potpisani Ugovor o izvođenju radova na gradnji nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak između Grada Raba kao naručitelja i tvrtke Ecobeton d.o.o. iz Slovenije kao izvođača radova. Zanimalo ga je iz kojih se razloga išlo na odabir novog izvođača s kojim je potpisan Ugovor u visini od 10,8 milijuna kn (bez PDV-a), i zašto se nije "forsirao" potpis ugovora s prijašnjim izvođačem radova GP Krkom, koji je, po mišljenju Matića, bio povoljniji za cca milijun kuna, a zatim je pitao i koliko Grad Rab ima ukupno zaposlenika.

Na prvo pitanje Matiću je najprije odgovorio zamjenik gradonačelnika Denis Deželjin: - Više je razloga, kazao je Deželjin, zbog kojih je Grad Rab pokrenuo novi postupak javne nabave za odabir novog izvođača za gradnju infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak. Vi spominjete 21,5 milijuna kuna vrijedan ugovor sa GP Krkom koji datira iz 2013. godine. No, ako se radi o 2013. godini i cijeni koju je netko ponudio za radove u okviru ugovornog troškovnika, teško je očekivati da će danas, nakon 5 godina, izvođač te radove izvoditi po istoj cijeni koju je ponudio tada. To je jedan od razloga, no ima ih još. Mi smo, naravno, razgovarali s predstavnicima GP Krka, pa smo tako doznali da su oni računali na dio viška iskopa kojeg bi ugrađivali u područje Radne zone. Oko 140 kubika tog materijala, u tijeku izvođenja prve faze radova prijavljen je kao višak mineralne sirovine i kao takav prodan na natječaju tadašnjeg Državog ureda za upravljanje državnom imovinom, pa taj materijal više nije bio na raspolaganju za izvođenje radova na Radnoj zoni Mišnjak, a treba znati i to da će u ovoj fazi izvođenja radova na uređenju infrastrukture radne zone biti potrebno ugraditi više materijala nego što će nastati iskopom kanala namijenjenih polaganju infrastrukture. Tu se pojavljuje ponovno jedna razlika u cijeni koju, u okviru one cijene koju su prvotno nudili iz GP Krka, ne bi mogli zanemariti.

Drugo je pitanje da li bi uopće bilo prihvatljivo primjenjivati nabavu koja je provedena prije pet godina i ja sam mišljenja da Grad nije pogriješio što je napravio razlikovni troškovnik i proveo novi postupak javne nabave, zaključio je Deželjin.

 

Na ovo se pitanje referirao i gradonačelnik Grgurić kazavši kako se kroz protok vremena, sa osiguranom financijskom konstrukcijom i riješenim problemima, neke stvari lako zaboravljaju i nastavio: - Sam sebi postavljam pitanje zašto nije završena Radna zona, tko je zaustavio radove i zbog čega izvođač ne želi više nastaviti po uvjetima koje je potpisao s Gradom. Neki od nas očito tijekom vremena zaboravljaju i to da su između ostalog bili odgovorne osobe, pročelnici za konkretan Projekt, pa sada na Projekt koji je u konačnoj fazi dovršenja nastoje baciti nekakvu nerazumljivu sumnju. Javna nabava je provedena izabran je najpovoljniji ponuditelj, financijska konstrukcija je zaokružena, a nakon dugog sređivanja financija u Gradu Rabu, dobiveno je i odobrenje vlade za dugoročno zaduženje po izuzetno povoljnoj kreditnoj liniji, potpisani su ugovori i za kredit i sa dobavljačem, i ako Bog da, mi ćemo kroz određeno vrijeme imati radnu zonu konačno završenu, zaključio je Grgurić.

 

Grad Rab zapošljava ukupno 27 djelatnika

Na drugo pitanje vijećnika Matića odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Zvonko Puljar-Matić, koji je kratko kazao da je u Gradu Rabu zaposleno ukupno 27 djelatnika, od toga 1 namještenik, dva su dužnosnika i 24 službenika.

 

Radni dio sjednice protekao uglavnom bez rasprave

U nastavku radnog dijela sjednice bez postavljanih pitanja i potrebe za raspravom, s 9 glasova za i 4 suzdržana, usvojeno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2016. godine koje je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Ines Pulić.

 

Ravnateljica ravnateljica DV Pahuljica Sanja Grozdanić zatim je najprije ukratko predstavila Financijsko izvješće Dječjeg vrtića “Pahuljica” Rab za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, te je u nastavku obrazložila Odluku o programima i normativima za upis djece u Dječji vrtić Pahuljicu u pedagošku 2018./2019. godinu.

 

Ravnateljica POU Rab Katarina Ribarić obrazložila je Izvješće o radu i Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Rab za 2017. godinu.

 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Raba za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine također primljeno je na znanje bez javljanja za raspravu.

 

Bez postavljenih pitanja i bez rasprave, sa 10 glasova za i 3 suzdržana, prihvaćena su dva Prijedloga koja je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Matko Krstačić - Prijedlog o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

 

Dobitnici javnih priznanja Grada Raba za 2018. godinu

Uslijedilo je glasovanje o svakom pojedinom utvrđenom Prijedlogu za dodjelu javnih priznanja Grada Raba za 2018. godinu, koje je pročitao predsjednik Komisije za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja Nikica Španjol. U kratkoj raspravi koja je prethodila glasovanju vijećnica Svjetlana Dumić primjetila je kako će ove godine biti dodijeljena tek jedna Nagrada Grada Raba i to ona za životno djelo, a da su sva ostala priznanja zapravo Plakete Grada Raba.

Prihvaćanjem svih prijedloga od strane vijećnika za izuzetne zasluge i naročit doprinos u razvoju Grada te za očuvanje digniteta i vrijednosti Domovinskog rata PLAKETE GRADA RABA u 2018. godini bit će dodijeljene: ANDRIJANU ANDREŠKIĆU (posthumno), MILJENKU BRNABIĆU, PATRICIJI BELAK TKALEC, ZORANU BARANAŠIĆU, ANTUNU DOKUPILU, IVICI DUNDOVIĆU, ZORANU DUMENČIĆU, SLOBODANU FRANKIĆU, JOZI HERCEGU, ALDU KLADANI (posthumno), JOSIPU KARLIĆ TAFARIJI, NEDJELJKU KARLIĆ TAFARIJI, DRAŽENU KASPREKU, MARIJU KOMADINI, NEREU KRUNIĆU, RADOVANU LALIĆU, IVICI MACOLIĆU, JOSIPU MIŠU (posthumno), JOSIPU MIKACU, DUŠKU MATUŠANU, ALENU REICHU, VLADU RUKAVINI, DRAGANU ŠTOKALU, BRANKU ŠTOKALU, PERICI ŠPANJOL PANDELU, ROBERTU ŠPANJOL MLACOVIĆU, MATU TOLJU, MIRKU UMILJENOVIĆU, ŽELJKU VUKOVIĆU (posthumno).

Za izuzetne rezultate i doprinos razvoju Grada na području kulture i vatrogastva, PLAKETA GRADA RABA u 2018. godini bit će dodijeljena gospodinu BORISU STOJNŠEKU.

Za izuzetne rezultate i doprinos razvoju Grada na području ugostiteljstva i turizma, PLAKETA GRADA RABA u 2018. godini bit će dodijeljena gospodinu IGORU ŠPANJOLU.

Za izuzetne rezultate i doprinos razvoju Grada na području očuvanja i promicanja folklorne baštine PLAKETA GRADA RABA u 2018. godini bit će dodijeljena gospođi JASNI DUMIČIĆ.

Za izuzetne rezultate i doprinos razvoju Grada na području civilnog društva i unapređenju volonterskog rada te rada s djecom i mladima, PLAKETA GRADA RABA u 2018. godini bit će dodijeljena gospođi KRISTINI RIBARIĆ.

Za izuzetne rezultate i doprinos razvoju Grada na području režiranja i snimanja turističko-promotivnih i dokumentarnih filmova, PLAKETA GRADA RABA u 2018. godini bit će dodijeljena gospodinu SANJINU BADURINI.

Za posebno vrijedne rezultate u znanstvenom radu i unapređenju zdravstva te naročiti doprinos napretku i ugledu Grada, POČASNIM GRAĐANINOM GRADA RABA u 2018. godini proglašen je akademik ANDRIJA KAŠTELAN, dok će za osobiti uspjeh u razvoju društvenih odnosa i unapređenju obrazovanja i kulture, NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA RABA u 2018. posthumno biti dodijeljena gospodinu UGU BELAMARIĆU.

 

Usvojeno je i Izvješće o izvršenju programa Gradske knjižnice Rab i utrošku odobrenih sredstava u 2017. godini kojeg je ukratko obrazložila ravnateljica Gradske knjižnice Lidija Domijan Šipovac.

 

Na samom kraju pročelnik Zvonko Puljar-Matić najprije je obrazložio Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Raba koji je usvojen s 9 glasova za, jednim protiv i s tri suzdržana glasa, te Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja gradonačelniku za zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju između Grada Raba i Općine Lopar za izgradnju pristupne ceste za odlagalište otpada Sorinj koji je također usvojen s 12 glasova za i jednim glasom protiv.

Pročitano 1385 puta

seakayakcroatia