logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Četvrtak, 12 Travanj 2018 17:45

Održana konstituirajuća sjednica 1. saziva Dječjeg Gradskog vijeća Grada Raba

Autor:
Ocijeni sadržaj
(3 glasa/-ova)
Održana konstituirajuća sjednica 1. saziva Dječjeg Gradskog vijeća Grada Raba Foto: Hrvoje Hodak

Danas u 13,00 sati u velikoj vijećnici Grada Raba, na 1. sazivu konstituirajuće sjednice, sastalo se 15 vijećnica i vijećnika Dječjeg Gradskog vijeća Grada Raba. Naime, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Raba o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Raba gradonačelnik Nikola Grgurić donio je Odluku o raspisivanju izbora za učenike - vijećnike. Na tim izborima mogli su sudjelovati svi učenici i učenice Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab od V. do VII. razreda, a jedini uvjet za vijećničku kandidaturu bilo je dobro ili uzorno vladanje svakog kandidata, bez prethodno izrečenih pedagoških mjera.

 

Uz dječje vijećnike današnjoj konstituirajućoj sjednici prisustvovali su: predstavnica Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, Tanja Rizner, zamjenik gradonačelnika Grada Raba Denis Deželjin, te predstavnici nadležnog Upravnog odjela Grada za rad DGV, Zvonko Puljar-Matić i Branka Staničić-Kuparić.

 

 

Tara Babić - prva predsjednica Dječjeg Gradskog vijeća Grada Raba

Kako pravilnik nalaže Dječje Gradsko vijeće konstituira se izborom predsjednika Dječjeg gradskog vijeća, pa je na početku sjednice za prvu predsjednicu DGV-a izabrana jedina predložena kandidatkinja, naša međužupanijska prvakinja u govorništvu, Tara Babić iz 7. A razreda.

Uz aplauz prisutnih vijećnika, novoizabranoj predsjednici prvi je čestitao zamjenik gradonačelnika Grada Raba Denis Deželjin, koji je pozdravivši mlade vijećnike naglasio da se DGV osniva kao institucionalni okvir za ostvarivanje dječjih prava na aktivno sudjelovanje u životu Grada Raba, a osnivanje ovog tijela Grad Rab provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab.

Uskoro će dječji vijećnici biti detaljnije upoznati s radom Gradske uprave, a kroz svoja zasjedanja trebali bi naučiti slobodno izražavati svoja mišljenja, te da tako, iznošenjem prijedloga i mogućih rješenja od interesa za djecu, i sami postanu aktivni sudionici u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu Rabu.

 

 

Inače, sam postupak izbora članova DGV-a održan je u Školi, 26. ožujka 2018. godine, nakon čega je na oglasnoj ploči i web stranici Škole objavljena rang lista kandidata s ostvarenim brojem glasova.

U Dječje Gradsko vijeće Grada Raba ušlo je tako petnaest članova, predstavnika razrednih odjeljenja od V. do VII. razreda Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab s prebivalištem na području Grada Raba.

Mandat članova DGV-a traje dvije godine, a isti je ograničen završetkom osnovnoškolskog školovanja.

 

Izabrani vijećnici 1. saziva Dječjeg Gradskog vijeća Grada Raba su:

  1. Josip Joško Bravarić, 5. A

  2. Doris Kurelić, 5. A

  3. Paola Perić, 5. B

  4. Klara Deželjin, 5. C

  5. Mia Marušić, 5. D

  6. Dalila Živčić, 6. A

  7. Dora Faflja, 6. B

  8. Tereza Barčić, 6. C

  9. Karlo Frankić, 6 D

10. Tara Babić, 7. A

11. Dominik Dumenčić, 7. A

12. Kris Baranašić, 7. B

13. Vito Renić, 7. C

14. Lara Španjol-Pandelo, 7. C

15. Marin Karavlah, 7. D. 

 

 

Predviđeni nastavak aktivnosti:

• Vijećnici DGV podnose pisanu kandidaturu za funkciju dječjeg gradonačelnika i zamjenika predsjedniku DGV u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata izbora predsjednika Dječjeg gradskog vijeća. Predsjednik DGV ne može se kandidirati za dječjeg gradonačelnika, odnosno zamjenika dječjeg gradonačelnika

 

• Dječjeg gradonačelnika i zamjenika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća tajnim glasovanjem. Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj glasova, ponavlja se izbor između tih kandidata na istoj sjednici.

 

• Dječji gradonačelnik i njegov zamjenik imaju mandat od dvije (2) godine.

 

• Dječji gradonačelnik predstavlja DGV i sudjeluje na manifestacijama Grada Raba

 

• Ako Dječji gradonačelnik neopravdano ne sudjeluje na tri (3) uzastopne sjednice DGV ili na tri (3) uzastopne aktivnosti (promotivne aktivnosti, edukativne radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga) svaki vijećnik DGV može predložiti da se raspravi o odgovornosti Dječjeg gradonačelnika i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.DGV većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju Dječjeg gradonačelnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je na izborima za Dječjeg gradonačelnika dobio drugi najveći broj glasova.

 

• Vijećnik DGV obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća i o njima na prikladan način obavijestiti razredni odjel u kojem je izabran.Vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge razrednog odjela u kojem je izabran o temama o kojima će se raspravljati na sjednici DGV

 

• Ukoliko vijećnik neopravdano ne prisustvuje na tri (3) uzastopne sjednice DGV, svaki vijećnik ili Škola u kojem je izabran mogu predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja. DGV većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju vijećnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je u Školi na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio drugi, odnosno treći najveći broj glasova.

 

• DGV može samoinicijativno, te na prijedlog djece i Škole raspravljati i iznositi prijedloge o:

  • potrebama djece i mladih
  • radu gradskih ustanova s aspekta interesa djece
  • planovima razvoja školstva
  • programima izvannastavnih aktivnosti
  • programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u Školi i Gradu
  • svim ostalim pitanjima od važnosti za djecu i mlade.


• DGV održava sjednice u pravilu najmanje jednom tromjesečno,o radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg su vijećnici dužni sastaviti te dostaviti Školi i gradonačelniku Grada Raba, odnosno pročelniku Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

 

• Dječje gradsko vijeće ima Statut.

 

• Statut donosi Dječje gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici, donesen je jednoglasno na sjednici 12. travnja 2018. god.

 

 

Pročitano 2907 puta
Rab Danas

Nezavisni portal otoka Raba - Uvijek na Vašoj strani!

Facebook stranica: www.facebook.com/rapskilist | Pošalji e-mail: rabdanas@gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

  • Mobile
    095 900 5450

Social Profiles

DOMOVINSKI POKRET 500

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1