logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Utorak, 18 Rujan 2018 10:06

Prijave na NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2019. godini na području Općine Lopar primaju se do 11. listopada

Autor:
Ocijeni sadržaj
(1 glas)

(OBJAVLJENO dana 11. rujna 2018. godine) Temeljem Odluke općinskog načelnika Općine Lopar, od dana 10. rujna 2018. godine, KLASA:402-04/18-01/02, URBROJ:2169/02-02-18-01, objavljuje se slijedeći

 

NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR U 2019. GODINI

 

I.

U Proračunu Općine Lopar osigurati će se financijska potpora za programe/projekte, u skladu s financijskim mogućnostima, za zadovoljavanje javnih potreba na području Općine Lopar u 2019. godini i to za slijedeća područja:

 • PREDŠKOLSKI ODGOJ
 • OBRAZOVANJE
 • KULTURA
 • SPORT
 • TEHNIČKA KULTURA
 • ZDRAVSTVO
 • SOCIJALNA SKRB

 

II.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, organizacije, zajednice, klubovi i ostale pravne osobe koje su registrirane, te djeluju na području Općine Lopar.

 

III.

 • Razmatrati će se oni programi koji će svojim sadržajima poticati:
 • brigu o djeci predškolske dobi putem društveno organiziranog odgoja,
 • stipendiranje učenika i studenata, 
 • aktivnosti iznad državnog pedagoškog standarda u školama i sufinanciranje autohtonih programa u izvannastavnim aktivnostima, 
 • zaštitu, održavanje i sanaciju spomenika kulture, arheološka istraživanja, programe i manifestacije u kulturi,
 • djelovanje sportskih klubova, udruga i društva sportske rekreacije, stručnog rada u sportu, promicanje sporta, sportsko-rekreativnih aktivnosti građana, održavanje, opremanje i izgradnju sportskih objekata i igrališta, 
 • programe i manifestacije tehničke kulture, 
 • zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb građana iznad standarda, savjetodavnu pomoć obitelji i mladima, skrb o umirovljenicima, potpore udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, udrugama invalida, humanitarnim i socijalnim programima od posebnog značaja za Općinu Lopar.

IV.

Mjerila i kriteriji za procjenjivanje prijava:

 • financiranje iz više izvora (država, županija, vlastiti izvori, sredstva iz EU fondova,…),
 • pravovremeno dostavljena izvješća o radu i financijska izvješća podnositelja programa za prethodnu, proračunsku godinu, koji su ta sredstva koristili,
 • duljina trajanja programskih aktivnosti (prednost će imati višegodišnji programi/projekti),
 • značaj programa/projekta za očuvanje baštine i identiteta te promociju Općine Lopar,
 • povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe/projekte,
 • dosadašnja postignuća podnositelja prijave (državna, županijska,…),
 • sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu/projektu,
 • ekonomičnost programa.

 

V.

Zahtjevi za sufinanciranje moraju sadržavati: 

 1. PRIJAVNICE za predlaganje programa/projekta javnih potreba (preuzimaju se u Općini Lopar (ured pročelnice ili pisarnica) ili na internet stranici Općine Lopar: www.opcina-lopar.hr)
 2. Pismeno obrazloženje svih predloženih programa/projekata
 3. Troškovnike predloženih programa/projekata sa strukturom izvora financiranja

 

UDRUGE SU DUŽNE PRILOŽITI IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA NE STARIJI OD TRI MJESECA, SA EVIDENCIJOM ČLANSTVA (ime, prezime, adresa stanovanja).

 

Kompletni zahtjevi se podnose: neposredno Općini Lopar ili poštom na adresu: Općina Lopar, Jedinstveni upravni odjel, Lopar 289A, 51 281 Lopar, sa naznakom „za javne potrebe-ne otvaraj“

 

Rok za podnošenje prijava istječe 11. listopada 2018. godine!

 

VI.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za otvaranje prijava zaprimljenih na Natječaj za financiranje Programa javnih potreba Općine Lopar, otvarati će i pregledavati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i utvrditi zapisnikom da li svaka prijava udovoljava uvjetima Natječaja.

Povjerenstvo za procjenu programa prijavljenih na Natječaj za financiranje Programa javnih potreba Općine Lopar će razmotriti i ocijeniti programe/projekte i aktivnosti u okviru programskog područja Natječaja, bodovati ih i izvješćem predložiti načelniku kojim programima/projektima i aktivnostima odobriti financiranje.

Odluku o financiranju donosi, na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće Općine Lopar prilikom usvajanja Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu i Programa javnih potreba Općine Lopar za 2019. godinu.

 

Po donošenju Proračuna sa svakim korisnikom će se zaključiti Ugovor o financiranju kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze, te javno objaviti rezultati Natječaja s podacima o Udrugama, programima /projektima i financijskim iznosima.

 

VII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja javnih potreba za 2019. godinu prijave:

 • koje nisu dostavljene u propisanom roku,
 • koje nisu dostavljene na propisanoj prijavnici,
 • koje nemaju dostavljene tražene privitke,
 • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja.

 

OPĆINA LOPAR
Općinski načelnik Josip Borić, v.r.

Pročitano 1138 puta
Rab Danas

Nezavisni portal otoka Raba - Uvijek na Vašoj strani!

Facebook stranica: www.facebook.com/rapskilist | Pošalji e-mail: rabdanas@gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Contact Details

 • Mobile
  095 900 5450

Social Profiles

seakayakcroatia