Ispiši ovu stranicu
Petak, 14 Lipanj 2019 13:06

Gradu Rabu dodijeljeno 8 milijuna kuna za razvoj poslovne zone Mišnjak

Napisao/la Grad Rab
Ocijeni sadržaj
(2 glasa/-ova)

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta je 24. svibnja 2019. godine upriličena svečanost dodjele Odluka o financiranju u okviru Poziva "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" za 46 gradova i općina s područja Republike Hrvatske. 

 

Poziv je bio namijenjen za infrastrukturno opremanje poduzetničkih zona sa ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, a prijavitelji su putem Poziva mogli ostvariti sufinanciranje prihvatljivih troškova energetske, komunalne, prometne i elektroničko-komunikacijske infrastrukture.

 

Grad Rab je na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodio u okviruoperativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, prijavio projekt „Gradnja nove infrastrukture unutarposlovne zone Mišnjak“ te mu je, nakon pozitivnog pregleda i provjere projektnog prijedloga, dodijeljena Odluka o financiranju prema kojoj je ostvario iznos od 8.001.813,88 kn bespovratnih sredstava.

Slijedom toga, između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Grada Raba je 7.6.2019. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zaprojekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 

 

Svrha izgradnje infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mišnjak je doprinijeti razvoju lokalnog gospodarstva, poticanju novih investicija i stvaranju novih radnih mjesta u Gradu Rabu. Osim toga, izgradnjom poduzetničke zone stvorit će se mogućnost da se centar Grada oslobodi od proizvodnih djelatnosti, trgovina građevinskim materijalom i skladišta, a poduzetnicima će se otvoriti razvojne mogućnosti koje na sadašnjim lokacijama ne mogu ostvariti.

 

Ostvarenjem ovog projekta poduzetnicima će se na raspolaganje staviti 117.000 m² potpuno opremljenog građevinskog zemljišta koje se sastoji od 14 parcela proizvodne i poslovne namjene, ukupne površine 87.900 m², na kojem poduzetnici mogu ostvariti svoje projekte. Za svaku od navedenih parcela izvest će se priključak na sustav javne vodoopskrbne mreže i sustav odvodnje fekalne kanalizacije, na odvodnju oborinskih voda, energetski niskonaponski priključak i do njih će se položiti distributivna telekomunikacijska kanalizacija, a kroz čitav obuhvat zone bit će izgrađena cestovna infrastruktura u vidu prometnica s postavljenom javnom rasvjetom.

 

Procijenjena vrijednost projekta prilikom prijave na javni poziv iznosila je 14.559.000,00 kuna, od čega se najveći dio (14.294.000,00 kn) odnosio na izgradnju infrastrukture, a ostatak na elemente projekta Promidžba i vidljivost te Upravljanje projektom i administracija.

 

U skladu sa zaključenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, razdoblje provedbe projekta započelo je 19. siječnja 2018., a završava 19. siječnja 2020. godine.

Pročitano 1087 puta