logo mix

Rab Danas

Nezavisni internetski portal otoka Raba

Gif animacija za zapoljavanje 2000x240px

 

Ponedjeljak, 23 Kolovoz 2021 10:45

Prijave na NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2022. godini na području Grada Raba

Napisao/la Grad Rab
Ocijeni sadržaj
(1 glas)

Temeljem odluke gradonačelnika Grada Raba, od dana 16. kolovoza 2021. godine, KLASA: 023-01/21-02/37, URBROJ:2169-01-01-21-1, objavljuje se slijedeći

 

NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA RABA U 2022. GODINI

 

I.

U Proračunu Grada Raba osigurat će se financijska potpora za programe, u skladu s financijskim mogućnostima, za zadovoljavanje javnih potreba na području Grada Raba u 2022. godini i to za slijedeća područja:

 • PREDŠKOLSKI ODGOJ
 • OBRAZOVANJE
 • KULTURA
 • SPORT
 • TEHNIČKA KULTURA
 • ZDRAVSTVO
 • SOCIJALNO-HUMANITARNA SKRB

 

II.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, organizacije, zajednice, klubovi i ostale pravne osobe koje su registrirane, te djeluju na području Grada Raba.

 

III.

Razmatrat će se oni programi koji će svojim sadržajima poticati:

 • brigu o djeci predškolske dobi
 • aktivnosti iznad državnog pedagoškog standarda u školama
 • programe u izvannastavnim aktivnostima u školama
 • stipendiranje učenika i studenata
 • zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb građana iznad standarda, savjetodavnu pomoć obitelji i mladima, skrb o umirovljenicima, potpore udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, udrugama invalida, humanitarnim i socijalnim programima udruga
 • zaštitu, održavanje i sanaciju spomenika kulture, arheološka istraživanja, programe i manifestacije u kulturi
 • djelovanje sportskih klubova, udruga i društva sportske rekreacije, stručnog rada u sportu, promicanje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana, održavanje, opremanje i izgradnju sportskih objekata i igrališta
 • programe i manifestacije tehničke kulture

 

IV.

Mjerila i kriteriji za procjenjivanje prijava:

 • financiranje iz više izvora ( vlastiti izvori, županija, država sredstva iz EU fondova,…)
 • pravovremeno dostavljena izvješća o radu i financijska izvješća korisnika sredstava u proračunskoj 2021. godini
 • duljina trajanja programskih aktivnosti (prednost će imati višegodišnji programi)
 • značaj programa za očuvanje i promociju kulturne baštine Grada Raba
 • povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe
 • dosadašnja postignuća podnositelja prijave (državna, županijska,…)
 • sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu

 

V.

Zahtjevi za sufinanciranje moraju sadržavati: 

 1. PRIJAVNICE za predlaganje programa javnih potreba (preuzimaju se u Pisarnici ili na web stranici Grada Raba: www.rab.hr)
 2. Pismeno obrazloženje svih predloženih programa
 3. Troškovnike predloženih programa sa strukturom izvora financiranja

 

UDRUGE SU DUŽNE PRILOŽITI IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA I EVIDENCIJOM ČLANSTVA (ime, prezime, adresa stanovanja).

 

Kompletni zahtjevi se podnose: neposredno Pisarnici Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab, sa naznakom „Prijavnice za predlaganje programa javnih potreba u 2022. godini - ne otvaraj“.

 

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU od 19. 08. do 17. 09. 2021. godine

 

VI.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za otvaranje prijava zaprimljenih na Natječaj za financiranje programa javnih potreba Grada Raba utvrditi će zapisnikom da li svaka prijava udovoljava uvjetima Natječaja. Povjerenstvo za procjenu programa prijavljenih na Natječaj će razmotriti i ocijeniti programe i aktivnosti u okviru programskog područja Natječaja, bodovati ih i izvješćem predložiti gradonačelniku kojim programima i aktivnostima odobriti financiranje.

Odluku o financiranju na prijedlog gradonačelnika donosi Gradsko vijeće Grada Raba prilikom usvajanja Proračuna Grada Raba za 2022. godinu i programa javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu. Rezultati Natječaja objavit će se putem proračuna u Službenim novinama PGŽ.

Po donošenju Proračuna sa korisnicima će se sklopiti Ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obveza.

 

VII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja javnih potreba za 2022. godinu prijave:

 • koje nisu dostavljene u zadanom roku, na propisanoj prijavnici uz tražene privitke
 • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva

 

GRAD RAB

Gradonačelnik, v.r.

 

Pročitano 979 puta

 

 RAT1 600

seakayakcroatia

 

BANNER350 BarbaSIME1